Polityka prywatności

W Creative Boutique N.H.D. Agnieszka Masłowska dbamy o poufność twoich danych I stosujemy się do zasad RODO. Wprowadziliśmy kroki, które mają zapewnić, że twoje dane są bezpieczne. Przechowujemy dane tylko przez okres konieczny do realizowania zamówień, wystosowania faktury i prowadzenia naszych rozliczeń podatkowych. W każdym momencie możesz poprosić o zakres twoich danych jakie posiadamy u siebie, a jeśli zdecydujesz się abyśmy je gdziekolwiek opublikowali na naszych stronach internetowych, zawsze jest to twoja dobrowolna decyzja. Twoje dane przekazywane są tylko tym podmiotom, którym zlecamy realizację przesyłki. Dbamy aby dane nie zostały upublicznione i dziękujemy za zaufanie.

Poniżej firmy, którym przekazujemy Twoje dane:

  1. Firmy kurierskie: Poczta Polska S.A., DHL International GmbH
  2. Biuro rachunkowe: VIP Account Sp. z o.o.
  1. Dane jakie zbieramy:

W celu realizacji zamówienia zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, szczegóły zrealizowanej płatności, informacje jaki produkt został kupiony.

  • Dlaczego zbieramy te dane i jak je wykorzystujemy:

Ze względów prawnych jako prowadząca działalność gospodarczą muszę zebrać i ewentualnie przekazać Twoje dane aby:

– zrealizować zamówienie, wyjaśnić ewentualne spory lub reklamacje

– jeśli wyraziłeś zgodę, mogę wysyłać newsletter drogą mailową

– wymogi prawne mogą wymagać ode mnie ujawnienia danych organom rządowym, skarbowym lub sądowi

– w celu prowadzenia mojej działalności np. poprawy jakości obsługi, produktów, a także w celu przestrzegania wymogów banku czy biura księgowego.

  1. Zakres ujawniania twoich danych:

Dane moich klientów i dostawców są poufne. Przekazuję je wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach:

– firmom, z którymi współpracuję i świadczę usługi, które pozwalają prowadzić działalność. Dane jakie przekazuję, ograniczają się do niezbędnych informacji pozwalających im wykonać ich zakres informacji

– w przypadkach wymaganych przez prawo i przekazuję je w przekonaniu, że dany organ rządowy lub skarbowy ma uzasadnione podstawy aby ich żądać, np. na pisemne wezwanie danego organu lub sądu, aby móc realizować i egzekwować warunki umowne, przeciwdziałać wyłudzeniom i bezprawnym działaniom, rozwiązywać problemy natury technicznej , chronić prawa swoje, swoich klientów i współpracujących

  1. Przechowywane danych:

Przechowuję dane tylko tak długo jak to konieczne. Część danych jestem zobligowana przechowywać ze względu na przepisy prawne i podatkowe: w większości przechowuję dane 5 lat.

  1. Twoje prawa:

Jeśli jesteś rezydentem w Unii Europejskiej lub wybranych krajach masz pewne prawa co do Twoich danych. Pewne prawa przysługują Ci zawsze, inne w pewnym zakresie.

DOSTĘP  – zawsze masz prawo dostać dostęp do twoich danych i dostać kopię danych jakie przechowujemy. Wykorzystaj do tego moje dane kontaktowe podane poniżej.

ZMIANA, OGRANICZENIE DOSTĘPU, USUNIĘCIE – Masz prawo zmienić swoje dane, ograniczyć dostęp do nich lub je usunąć. Z wyjątkiem sytuacji narzuconych przez prawo (np. gdy jestem zobligowana do przechowywania danych prawem), usuwam dane na każde Twoje żądanie.

WYCOFANIE – Możesz wycofać się ze zgody na wykorzystywanie twoich danych przeze mnie np. w celach marketingowych. Po otrzymaniu takiej wiadomości od Ciebie, usunę twoje dane, chyba że pozwalają mi one przestrzegać wymogów prawnych.

REKLAMACJA – Jeśli jesteś rezydentem Unii Europejskiej, a masz wątpliwości co do zasad poufności Twoich danych stosowanych przeze mnie, możesz w każdej chwili skontaktować się z odpowiednim urzędem w twoim kraju.

  1. Jak skontaktować się ze mną:

Dla celów RODO ja, Agnieszka Masłowska jestem kontrolerem przechowywania twoich danych. Jeśli masz pytania, proszę o skontaktowanie się ze mną: creativeboutiqueshop@gmail.com